VTG - výsledky 2001

Výsledky jednotlivých podujatí v roku 2009

   

      Cekové poradie scooter endurance

     
Celkové poradie scooter cup 2009

      Celkové poradie Česko-slovenský scooter cup 2009