Výsledky jednotlivých podujatí v roku 2008

   

      Konečné poradie Stredoslovenský pohár
     
Konečné poradie scooter GP
     
Konečné poradie scooter endurance + Pionier cup